Trots? Nee, gruwelijk trots op Spoordonk!

Misschien bent u ook een van die Spoordonkenaren die zich afvraagt of er nog wel iets gebeurt met de plannen voor de verbouwing van de kerk en de gymzaal.

Nou, reken maar dat er keihard gewerkt wordt om alles voor elkaar te krijgen maar, zoals de dichter Willem Elsschot zo fraai heeft verwoord: “Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren”. Toen de werkgroep “Hart van Spoordonk ”aan de slag ging met de plannen om de kerk om te bouwen tot gemeenschapshuis en de noodzakelijke verbouwing van de gymzaal ter hand nam, had zij geen weet van de bijna oneindige hobbels die er te nemen waren. Het heeft geen zin een opsomming te maken van alle problemen die op hun pad kwamen maar los van het resultaat moet er nu al een diepe buiging gemaakt worden voor de mensen die met hun hele hebben en houwen en veel enthousiasme, al maanden bezig zijn om elke keer weer een hindernis te nemen en door te gaan om de volgende stap te kunnen zetten. Inderdaad, Spoordonk kan trots, ja, gruwelijk trots zijn dat er zulke mensen in Spoordonk wonen!

Wat de werkgroep nu aan u vraagt, is om nog even geduld te hebben en te wachten op de openbare bijeenkomst die binnenkort gehouden wordt. Daar wordt alle denkbare informatiegegeven en worden al uw vragen beantwoord. Gelukkig weet de werkgroep zich gesteund door de geldelijke en morele steun van heel veel Spoordonkenaren en dat geeft haar de kracht om door te gaan, linksom of rechtsom: komen zal het er!

Tot zover de voorlopige informatie over de stand van zaken.

Als wij, bewoners van Spoordonk, positief blijven en vertrouwen hebben in de deskundigheidvan de werkgroep en de goede afloop, krijgen wij hier een “ Hart van Spoordonk” waar ieder ander dorp jaloers op is!

Een positief ingestelde en optimistische bewoner

Hart van Spoordonk ontvangt bijdrage van Rond d’n Torre

Op 9, 10 en 11 februari heeft Toneelvereniging Rond d’n Torre in Gasterij de Merode weer volle zalen getrokken met hun dertigste voorstelling. Op de drie avonden zijn er in totaal zo’n 500 bezoekers geweest.

Zoals elk jaar gaat een deel van de opbrengst naar een goed doel. Hart van Spoordonk was blij verrast dat zij dit jaar als goed doel waren uitgekozen en zij hebben op zaterdag 11 februari een geldbedrag van €500,- in ontvangst mogen nemen. Dit mooie bedrag zal ingezet worden om de nieuwe MFA in de kerk te realiseren waardoor ook de toneelgroep Rond d’n Torre in de toekomst verzekerd blijft van een geschikte oefenruimte.

Op de foto’s neemt Ad Aben het geldbedrag in ontvangst namens de projectgroep Hart van Spoordonk

DSC_0213

Obligatie Barometer op het kerkplein geplaatst!

artikelfoto_klein

U heeft ‘m mogelijk al gezien: de obligatiebarometer op het kerkplein. Hiermee is in één oogopslag duidelijk hoe ver Hart van Spoordonk is met het uitgeven van de obligatielening om aan de door de Gemeente gestelde voorwaarden te kunnen voldoen. Daarnaast kunt u de tussenstand op op deze site terugvinden, ook hier is een barometer actief. Hart van Spoordonk hoopt met de plaatsing van de barometer nog meer aandacht voor het initiatief te krijgen.

 

Succesvolle inloopavond vrijwilligers

Afgelopen Dinsdag 31 Januari heeft in den Deel de inloopavond voor vrijwilligers plaatsgevonden. Mensen die in het verleden aangegeven hadden mogelijk een bijdrage te kunnen leveren aan Hart van Spoordonk waren uitgenodigd voor deze avond. Elleke Schoenmakers heeft de vrijwilligers de organisatie van Hart van Spoordonk toegelicht, en aangegeven welke vacatures nog beschikbaar zijn. Hierop zijn een aantal van de vacatures ingevuld, waardoor Hart van Spoordonk nu nog beter bemenst is.

IMG_1674

 

Nieuwe mijlpaal voor Hart van Spoordonk

20170127 oprichtingsakte van dorpsvereniging hart van spoordonk 1

Met de officiële oprichting van Dorpsvereniging Hart van Spoordonk, Bernadette Stichting Spoordonk en Stichting Dorpshuis Hart van Spoordonk is een nieuwe mijlpaal bereikt in het motto“1000 dingen in 500 dagen”, waarmee de aftrap werd gegeven voor de herbestemming van de H.Bernadettekerk en realisatie van een nieuwe gymzaal in Spoordonk. De werkgroep voltooide ten kantore van Wedemeijer & Marks, onder toeziend oog van notaris Stijn Marks, op die dag 3 dingen met de oprichting, waar een intensief overleg met juristen en fiscaal specialisten aan vooraf is gegaan en waarmee een belangrijke stap voorwaarts is gezet. Voor Tiny Renders van de werkgroep een bekroning op een drukke periode van overleggen, e-mailen en aanpassen.

Dorpsvereniging Hart van Spoordonk is de paraplu, waaronder de 2 stichtingen hangen. BernadetteStichting Spoordonk gaat na realisatie het vastgoed beheren en stichting Dorpshuis Hart van Spoordonk is straks belast met de exploitatie van de herbestemde kerk en de gymzaal.

De dorpsvereniging en stichtingen hebben ieder een eigen bestuur, daarnaast kennen e 2 stichtingen ook beide afzonderlijk een raad van toezicht. Om dit proces volledig af te kunnen ronden,wordt er nog volop gewerkt aan de bemensing van de besturen en zal binnenkort een bijeenkomst worden gehouden met mogelijke kandidaten. Ook hieruit blijkt het draagvlak voor de plannen van de werkgroep.

Met de oprichting krijgt alles ook een officiële status en kunnen er volgende stappen worden gezet,waaronder het aanvragen van subsidies bij landelijke fondsen, het openen van een rekeningnummer en meer van dat soort praktische zaken. Het betekent echter niet dat hiermee het grootste werk is gedaan, want er liggen nog veel taken op het bordje van de werkgroep en de inmiddels gevormde projectgroepen. Vele vrijwilligers zijn binnen deze projectgroepen met hun interesse of specialisatie actief om gezamenlijk de details uit te werken. De werkgroep is in continue overleg met de gemeente en de parochie, om op redelijke termijn te kunnen voldoen aan gestelde voorwaarden en daarmee de aankoop van kerk en gymzaal dichterbij te brengen. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het opstellen van een totale planning van alle dingen die nog gedaan moeten worden, waarbij uiteraard de bouwplanning een bijzondere plaats inneemt. Op 14 februari a.s. zal BouwkunstWerkplaats namens de werkgroep de herindeling van het monumentale kerkgebouw presenteren aan het Monumentenhuis, die daarna een advies zullen afgeven aan de gemeente.

Er moet nog veel gebeuren, maar hopelijk kan toch ruim voor de zomervakantie de schop in de grond worden gezet om de plannen eindelijk tot uitvoering te brengen. De afgelopen maanden hebben aangetoond dat er veel draagvlak bestaat voor de plannen, en dat deze plannen van harte ondersteund worden. Naast burgerinitiatief is het creëren van draagvlak een belangrijke voorwaarde aan het gemeentelijk krediet.

Een belangrijke pijler onder het creëren van draagvlak is de campagne voor de uitgifte van een obligatielening, die eind november is gestart. Binnenkort willen wij deze pijler nader belichten.